Одржана конференција Свјетске банке " Земљиште и сиромаштво 2016" - ФГУ

Новости преглед

Одржана конференција Свјетске банке " Земљиште и сиромаштво 2016"

17.03.2016 10:05

У сједишту Свјетске банке у Вашингтону (САД), у периоду од 14. до 18. 3. 2016. године, одржана је 17. годишња конференција Земљиште и сиромаштво 2016 (Land and Poverty 2016), под радним називом“Сразмјерно повећање одговорног управљања земљиштем“ (Scaling up Responsible Land Governance).

На конференцији се окупило приближно 1400 представника из цијелог свијета, укључених првенствено у пројекте земљишне администрације финансираних од стране Свјетске банке, али и представници Свјетске пољопривредне организације (ФАО), Свјетске федерације геодета (ФИГ), УН-Хабитата и низ других институција те кључни актери цивилног друштва, академске заједнице и приватног сектора.

Овогодишња конференција је посебну пажњу посветила раду на интегрисању иновација и одржавању улагања у управљање земљиштем, питању родне равноправности и мањина у приступу и праву на земљиште.

Учесници конференције су разговарали о томе што се може учинити како би се гарантирали инклузивност, одрживост, поузданост, изградња капацитета, те да се осигура да боље информације о земљишту доприносе ширим друштвеним циљевима и напретку к циљевима одрживог развоја.

Уз подршку пројекта „Изградња капацитета за унапређење земљишне администрације и процедура у Босни и Херцеговини“ (ЦИЛАП) на конференцији су учествовали и представници ентитетских геодетских управа г. Денис Табучић (ФГУ) и гђа Тамара Травар (РГУ РС) те представница пројекта гђа Јелена Зелић.

На конференцији су такође презентована два стручна рада везана за активности које ентитетске геодетске управе проводе уз помоћ ЦИЛАП, РЕРП и других пројеката. Тако је запосленица ЦИЛАП пројекта гђа Јелена Зелић презентовала рад на тему „Sales Price Register as basic and first step on the way to comprehensive Mass Valuation System in Bosnia and Herzegovina”, који је директно везан за активности компоненте 3 ЦИЛАП пројекта.

Запосленик Сектора за геоинформатику Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове г. Денис Табучић је у заједничкој презентацији с гђом Боженом Липеј презентовао рад на тему “Towards Sustainable Land Administration in Bosnia and Herzegovina with Improved Customer Service Delivery”.

Наведене радове, уз остали садржај, могуће је преузети са званичне веб-странице конференције за 2016. годину.

Natrag