Одржана конференција „3. дани инфраструктуре просторних података Федерације БиХ“ у Неуму - ФГУ

Новости преглед

Одржана конференција „3. дани инфраструктуре просторних података Федерације БиХ“ у Неуму

18.11.2022 11:50

Конференција "3. Дани Инфраструктуре просторних података Федерације Босне и Херцеговине“ је одржана у организацији Федералне управе за геодетске и имовинско – правне послове, координационог тијела Инфраструктуре просторних података у Федерацији БиХ, у Неуму 16. и 17.11.2022. године.

Конференција је представљала јединствену прилику за окупљање свих значајних учесника у подручју инфраструктуре просторних података те форум за разговор, размјену мишљења и искустава као и преглед тренутног напретка на овом пољу.

Закључено је да су на предметном пољу у претходном периоду направљени велики искораци кроз активности Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове и органа ИПП ФБиХ, Вијећа ИПП ФБиХ и радних група. Овај позитивни тренутак се може и треба искористити за даљњи развој ИПП ФБиХ, јачање капацитета субјеката ИПП-а, успоставу неопходних сервиса и имплементацију проведбених правила ИНСПИРЕ директиве, односно транспозицију цијеле директиве у домаће законодавство.

Циљ успоставе Инфраструктуре Просторних Података је створити предуслове да се рационализира прикупљање просторних података и да се изолирани отоци података на свим нивоима стандардизирају како би их било могуће умрежити и квалитетно користити. Повезивање различитих информација које су просторно дефинисане (геореференциране) омогућује корисницима проводити комплексне претраге и анализе те повезивање појаве у простору, а остварују се претпоставке за модерно управљање простором и просторним ресурсима.

Током конференције усвојени су и заједнички закључци:

1.Учесници конференције „3. дани Инфраструктуре просторних података Федерације Босне и Херцеговине“ изражавају захвалност координационом тијелу ИПП ФБиХ за изврсну организацију и осигурање релевантног и стручног садржаја конференције;

2.Учесници истичу задовољство због континуиране организације догађаја промотивног и едукативног садржаја на пољу инфраструктуре просторних података а у сврху јачања међуинституционалне сарадње и размјене стручних знања и информација.

3.Истакнута је важност транспарентности односно тачности, сигурности и поузданости података чему треба стално тежити а што је и основј успјешности укупне привреде једног друштва.

4.Током конференције учесници су истакли завидан ниво изградње формалног и правног оквира за успоставу ИПП ФБиХ, наглашавајући потребу континуираног дизања нивоа свијести свих учесника овога процеса те подизања разине размјене информација, трансфера знања и могућности постизања нових нивоа активности покретањем вишекорисничких пројеката.

5.Истакнут је значај развоја и имплементације нових модерних ИТ система за прикупљање и одржавање просторних података чиме се повећава сигурност података те ефикасност и једноставан приступ.

6.Учесници истичу захвалност међународним донаторским актерима на досадашњој подршци успостави и развоју Инфраструктуре просторних података ФБиХ, те наглашавају и даљњу потребу сарадње са донаторима и кредиторима у дизајнирању активности чија је сврха развијање инфраструктуре просторних података у Федерацији БиХ.

7.Учесници истичу потребу континуиране организације конференције „Дани ИПП ФБиХ“ те дају подршку координационом тијелу у настојањима да се овај промотивни догађај редовно и традиционално организује сваке године.

Конференцији „3. дани инфраструктуре просторних података Федерације БиХ“ су присуствовали представници разних сектора (управни и административни, јавни, приватни, академски), са укупним бројем од 70 регистрираних учесника.

Natrag