ОДРЖАНА ЈЕДАНАЕСТА СЈЕДНИЦА ВИЈЕЋА ИНФРАСТРУКТУРЕ ПРОСТОРНИХ ПОДАТАКА ФБиХ - ФГУ

Новости преглед

ОДРЖАНА ЈЕДАНАЕСТА СЈЕДНИЦА ВИЈЕЋА ИНФРАСТРУКТУРЕ ПРОСТОРНИХ ПОДАТАКА ФБиХ

25.03.2018 20:14

У просторијама Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове 22. марта 2018. године одржана је једанаеста сједница Вијећа за инфраструктуру просторних података ФБиХ. На овој сједници, Вијеће је расправљало о тачкама дневног реда како слиједи:

  • Усвајање Записника са десете сједнице Вијећа ИПП ФБиХ;
  • Предацрт Закона о ИПП ФБиХ;
  • Информација о раду

     - Радна група за институционална и правна питања;

     - Радна група за техничке стандарде;

     - Радна група за комуникацију и изградњу капацитета;

     -Текућа питања.

Сједници су присуствовали чланови Вијећа надлежних институција, сукладно рјешењу Владе ФБиХ.

Главна тачка дневног реда била је преднацрт Закона о ИПП ФБиХ, припремљен од стране Радне групее за институционална и правна питања ИПП ФБиХ. Чланови Вијећа су заједно са предсједником Радне групе, детаљно расправљали о неким члановима Закона и наредним корацима. Представници преосталих Радних група су обавијестили Вијеће о досадашњим активностима те надолазећим плановима.

Наредна сједница Вијећа је планирана за јули текуће године.

Natrag