ОДРЖАНА ДРУГА РАДИОНИЦА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „СПАТИАЛ РЕГИОН“ - ФГУ

Новости преглед

ОДРЖАНА ДРУГА РАДИОНИЦА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „СПАТИАЛ РЕГИОН“

05.04.2018 13:58

У Мостару је у периоду од 3. до 5. априла 2018. године одржана друга радионица у оквиру „СПАТИАЛ РЕГИОН“ пројекта. Радионица је организирана од стране Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове а суђеловали су представници Агенције за катастар некретнина из Македоније (АРЕЦ), Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове РС (ГАРС), Уреда за непокретну имовину Албаније (ИПРО), Државне управе за просторне информације Албаније (АСИГ), Управе за некретнине Црне Горе (РЕА).

Директор Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове госп. Жељко Обрадовић и директорица Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове РС гђа. Босиљка Предраговић су отворили радионицу а присутнима се обратила и гђа. Паула Дијкстра испред Кадастера, holandske геодетске управе, са кратким освртом на досадашње активности у склопу „СПАТИАЛ РЕГИОН“ пројекта.

„НСДИ и ИНСПИРЕ“ је била тема радионице а судионици су се кроз одржане презентације, интерактивне вјежбе и обострану размјену информација и искустава упознали са стањем у сусједним државама гледе инфраструктуре просторних података. Представници управа су представили надлежне органе одговорне за НСДИ, трошкове имплементације, техничке аспекте, законе, колико су едуковани кадрови задужени за инфраструктуру просторних података, кориснике просторних података те њихову доступност.

Госп. Хаицо ван дер Вегт и госп. Дорус Крусе из Кадастера су представили визију Кадастера гледе НСДИ и ИНСПИРЕ директиве, те је услиједио дијалог свих представника управа са представницима Кадастера, и СЊОТ анализа сваке од управа гледе инфраструктуре просторних података.

Наредна радионица у оквиру „СПАТИАЛ РЕГИОН“ пројекта ће се одржати у организацији Агенције за некретнине Косово (КЦА).

Natrag