ОДРЖАНА ДЕВЕТА СЈЕДНИЦА САВЈЕТА ИНФРАСТРУКТУРЕ ПРОСТОРНИХ ПОДАТАКА ФБиХ - ФГУ

Новости преглед

ОДРЖАНА ДЕВЕТА СЈЕДНИЦА САВЈЕТА ИНФРАСТРУКТУРЕ ПРОСТОРНИХ ПОДАТАКА ФБиХ

18.12.2017 15:24

У просторијама Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове 14. децембра 2017. године одржана је девета сједница Савјета за инфраструктуру просторних података ФБиХ, на којој је Савјет:

-          једногласно усвојио Записник VIII сједнице Савјета ИПП-а ФБиХ;

-          прихватио информацију о доради нацрта закона о ИПП-у ФБиХ;

-          усвојио Извјештај о раду Савјета за текућу годину.

Сједници су присуствовали чланови Савјета из надлежних институција, у складу са рјешењем Владе ФБиХ.

Главна тачка дневног реда била је Извјештај о раду Савјета ИПП-а ФБиХ. Присутни чланови Савјета су детаљно размотрили Извјештај, који је након мањих корекција усвојен. Након дораде Извјештај о раду ИПП-а ФБиХ за 2017. годину ће бити упућен Влади ФБиХ, у складу са процедурама.

Наредна сједница Савјета је планирана за јануар 2018. године, када ће се презентовати закон о ИПП-у ФБиХ и одржати радионица ИМПУЛС пројекта на тему „Закон о ИПП и искуства из Шведске и Хрватске“.

Natrag