Одржан семинар у Западнохерцеговачком кантону и Кантону 10 - ФГУ

Новости преглед

Одржан семинар у Западнохерцеговачком кантону и Кантону 10

11.06.2018 15:28

Семинар под називом „Пројекти земљишне администрације у Западнохерцеговачком и Кантону 10 - искуства, користи и наредне активности“ одржан је 9. јуна 2018. године на Купресу. Главни циљеви семинара били су упознавање представника јединица локалне самоуправе са активностима Федералне управе за геодетске и имовинско - правне послове; процесом успоставе Адресног регистра, представљање пројекта Регистра цијена некретнина, те Дигиталног архива.

Директор Федералне управе за геодетске и имовинско - правне послове госп. Жељко Обрадовић, је пожелио добродошлицу назочнима и отворио семинар. У уводном дијелу су представљене актуелности у раду, тренутни пројекти и надолазеће планиране активности. Представљен је и Пројекат регистрације некретнина-РЕРП који је важан за успоставу одрживог система регистрације некретнина с усклађеним катастарским и земљишнокњижним евиденцијама, као и пружања поузданих и ажурних информација о некретнинама. Инфраструктуру просторних података и израду картографске базе, те њеб сервисе које пружа Федерална геодетска управа представио је госп. Денис Табучић.

Други дио семинара отворен је презентацијом „Основни геодетски радови“ у изведби госп. Елдина Ђонлагића, помоћника директора Федералне управе у Сектору за измјеру, картографију и комасацију земљишта. Семинар је настављен са презентацијом „Излагање на јавни увид података измјере и катастарског класирања” госп. Ивана Леске, директора Управе за геодетске и имовинско - правне послове Херцеговачко - неретванског кантона.

Представљање активности ЦИЛАП пројекта започело је презентацијом гђе. Жељке Колобарић, координаторице радне групе за успоставу Адресног Регистра у Федерацији БиХ. Представљено је прегледно стање Адресног регистра, поступак успоставе у јединицама локалне самоуправе у Западнохерцеговачком и Кантону 10, резултати и изазови који предстоје током сљедећег периода успоставе, те примјери успоставе у другим јединицама локалне самоуправе у Федерацији БиХ. Презентирана је и важност уске сарадње са Агенцијом за идентификацијске исправе, евиденцију и размјену података (ИДДЕЕА).

Све о Регистру цијена некретнина - апликацији, сарадњи, резултатима тренутне имплементације представила је гђа. Ведрана Вучић, чланица радне групе задужене за успостављање Регистра цијена некретнина у Федерацији БиХ. Наведени пројект даје велику прилику за пружање одговарајућих информација тржишним судионицима на тржишту некретнина.

Дио семинара у вези с развојем система Дигиталног архива у Федерацији БиХ презентирала је гђица Едина Бехић. Приказана су искуства опћине Градачац при реализацији пилот пројекта. Истакнуто је да је норвешки пројекат осигурао средства за наставак развоја система дигиталног архива и да ће први кораци бити укључивање јединица локалне самоуправе у процес. Такођер ће се радити и на интеграцији са другим системима, а обуке и изградња капацитета за реализацију наведених активности бит ће осигурана кроз ЦИЛАП пројекат.

Семинар је завршен кратком расправом и закључцима о важности свих активности које проводи Федерална геодетска управа, како за управу тако и за јединице локалне самоуправе у Федерацији БиХ.

Natrag