Одржан састанак Управног одбора и националних координатора ИМПУЛС пројекта - ФГУ

Новости преглед

Одржан састанак Управног одбора и националних координатора ИМПУЛС пројекта

16.04.2019 14:07

Осамнаести састанак националних координатора ИМПУЛС пројекта је одржан у Скопљу, Сјеверна Македониjа 15. априла 2019. године. На састанку су разматрана сљедећа питања: полугодишњи извјештај, имплементација задатака из Акционог плана пројекта, статус израде ИМПУЛС књиге, статус имплементације инфраструктуре просторних података у земљама Западног Балкана и друга питања од значаја за провођење пројекта.

Другог дана је одржан десети састанак Управног одбора ИМПУЛС пројекта на којем се расправљало о активностима пројекта до краја октобра 2019. године, бенефитима пројекта и акционом плану за 2019. годину. Једна од главних активности је потписивање Меморандума о сарадњи између агенција Западног Балкана у подручју катастра, картографије и инфраструктуре просторних података, чије се потписивање очекује на Регионалној конференцији о катастру и ИПП-у од 4. до 6. септембра 2019 године у Неуму.

На састанку су учествовали представници Федералне управе за геодетске и имовинско правне послове госп. Жељко Обрадовић, директор и национални координатор ИМПУЛС пројекта за Федерацију БиХ, гђа Слободанка Кључанин.

Natrag