ОДРЖАН САСТАНАК УПРАВНОГ ОДБОРА И НАЦИОНАЛНИХ КООРДИНАТОРА ИМПУЛС ПРОЈЕКТА - ФГУ

Новости преглед

ОДРЖАН САСТАНАК УПРАВНОГ ОДБОРА И НАЦИОНАЛНИХ КООРДИНАТОРА ИМПУЛС ПРОЈЕКТА

18.10.2018 11:11

У Загребу је 17. октобра 2018. одржан састанак националних координатора ИМПУЛС пројекта. Тема састанка је била ажурирање постојећег акционог плана ИМПУЛС пројекта за сваку управу/агенцију која учествује у пројекту. У ту сврху су разматрани већ реализовани, ђеломично реализовани те задаци који ће тек бити реализовани до краја трајања пројекта.

Такођер је било говора о националним радионицама које ће се одржати, како би се помогло националним коориднаторима у подизању свијести о потреби успоставе инфраструктуре просторних података и геопортала ИПП-а. Разматран је усаглашен приједлог потписивања новог Меморандума геодетских управа Западног Балкана о сарадњи на пољу катастра, премјера и инфраструктуре просторних података. Поред тога разговарало се и о обавезама сваке геодетске управе у писању књиге о ИМПУЛС пројекту. Састанак националних координатора уједно је послужио и као припрема за састанак Управног одбора ИМПУЛС пројекта који окупља све директоре управа/агенција за катастар и картографију Западног Балкана и директора ИМПУЛС пројекта, који је одржан 18. октобра 2018. године у Загребу.

На састанку Управног одбора разматран је и прихваћен предложени акциони план имплементације пројекта. Још једном је разматран усаглашен текст Меморандума о сарадњи, те се приступило његовом потписивању. Разматрано је и финансирање планираних активности до завршетка ИМПУЛС пројекта, те припреме за Регионалну конференцију о катастру и инфраструктури просторних података у организацији Федералне управе за геодетске и имовинско правне послове средином 2019. године.

Федералну управу за геодетске и имовинско правне послове овом приликом је представљао директор, господин Жељко Обрадовић и госпођа Слободанка Кључанин, национални координатор ИМПУЛС пројекта за Федерацију Босне и Херцеговине.

Natrag