Одржан састанак у склопу регионалне сарадње на одређивању регионалног геоида - ФГУ

Новости преглед

Одржан састанак у склопу регионалне сарадње на одређивању регионалног геоида

10.09.2019 16:53

Састанак представника управа за геодетске и имовинско – правне послове из Албаније, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Хрватске, Косова, Македоније, Словеније и Србије је одржан у оквиру XИИ Регионалне Конференције о катастру и инфраструктури просторних података 4.- 6. септембра 2019. године.

Састанак су водили представници Норвешке управе за катастар и мапирање (Картверкет), госп. Ове Цхристиан Дахл Оманг, гђа Сабрина Гримсруд и гђа Жељка Јакир. Тема састанка била је преглед извршених активности у посљедњој години те план активности за сљедећу годину у погледу основних геодетских радова и израде Регионалног геоида који се дијелом финансира од стране Норвешке Владе.

Представници ентитетских геодетских управа информисали су присутне о напретку на гравиметријском премјеру Федерације БиХ те стабилизацији нивелманских репера мреже НВТ ИИИ на подручју Републике Српске, који се финансирају из донаторских средстава. Поред наведеног представници Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове презентовали су тренутне радове на ГНСС мјерењима просторне референтне мреже те почетку нивелманских мјерења на мрежи нивелмана високе тачности НВТ ИИИ.

На састанку су представљене планиране активности за сљедећу годину те могућности апликације новим донаторским средствима.

Сви учесници радног састанка су изразили задовољство одржаним састанком и регионалном сарадњом на пољу основних геодетских радова и одређивању регионалног геоида.

Natrag