ОДРЖАН САСТАНАК У ПРОСТОРИЈАМА ВЛАДЕ ХЕРЦЕГОВАЧКО-НЕРЕТВАНСКОГ КАНТОНА - ФГУ

Новости преглед

ОДРЖАН САСТАНАК У ПРОСТОРИЈАМА ВЛАДЕ ХЕРЦЕГОВАЧКО-НЕРЕТВАНСКОГ КАНТОНА

19.07.2019 13:01

У просторијама Владе Херцеговачко-Неретванског кантона одржан је састанак премијера Владе Др. сц. Невенка Херцега, директора Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове госп. Жељка Обрадовића и директора Управе за геодетске и имовинско-правне послове ХНК госп. Ивана Леске.

Теме састанка су биле пројекти и активности сектора земљишне администрације које се реализирају у Херцеговачко-Неретванском кантону. Посебно су истакнуте активности пројекта „Регистрација некретнина“ који се финансира средствима Свјетске банке. На подручју Херцеговачко-Неретванског кантона активности пројекта се имплементирају у пет опћина (Мостар, Чапљина, Читлук, Неум и Равно) а главна активност пројекта је усаглашавање катастарских и земљишно-књижних података. Кроз овај су пројекат опремљени и неки катастарски и земљишно-књижни уреди.

Покренуте су и активности наставка процеса излагања на јавни увид података премјера које се такођер реализирају у пет опћина овог кантона (Мостар, Столац, Равно, Неум и Прозор/Рама), а од велике је важности стављање у службену употребу података новог премјера. На састанку се разговарало и о пројектима адресног регистра, регистра цијена некретнина, дигиталног архива и других активности. Важно је истаћи да сви пројекти реализирају у уској сарадњи и координацији са кантоналном управом за геодетске и имовинско-правне послове, опћинским катастрима и основним судовима .

Једна од тема је била и организација Регионалне конференције о катастру (4-6. рујан 2019.) и Конгреса о катастру (29-31 листопад 2019.) у Неуму, на којима се очекује велики број домаћих гостију и гостију из регије, те других европских земаља.

Током састанка је изражено велико задовољство резултатима реализираних пројеката из сектора земљишне администрације у Херцеговачко-Неретванском кантону, а који су резултат како професионалног приступа тако и високе разине сарадње свих разина власти.

Natrag