Одржан састанак са представницима општинских служби за катастар и ЗК канцеларија - ФГУ

Новости преглед

Одржан састанак са представницима општинских служби за катастар и ЗК канцеларија

02.04.2015 10:54

У просторијама Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове је 1. априла 2015. године одржан састанак на тему „Завршетак послова на успостављању катастра некретнина“, којем су, осим представника Управе, присуствовали представници служби за катастар општина Бихаћ, Кључ, Босански Петровац, Илијаш, Кисељак и Ливно и ЗК канцеларија, те представник Геодетског завода. На састанку су договорене активности које се односе на преузимање и ревизију катастарског операта за одређене катастарске општине у којима је излагање података на јавни увид завршено и гдје су у великој мјери израђена рјешења. Примопредаја података катастра некретнина ће се обавити уз присутност представника Геодетског завода, општине и инспектора Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове, након чега слиједи преглед и ревизија података и припрема за проглашење о ступању на снагу новог катастарског премјера.

Natrag