ОДРЖАН САСТАНАК СА ПРЕДСТАВНИЦИМА ОПЋИНЕ ЖЕПЧЕ - ФГУ

Новости преглед

ОДРЖАН САСТАНАК СА ПРЕДСТАВНИЦИМА ОПЋИНЕ ЖЕПЧЕ

18.02.2021 22:31

У просторијама Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове је 18.2.2021. године одржан састанак на којем су учествовали директор Управе госп. Жељко Обрадовић са сарадницима те начелник опћине Жепче госп. Мато Зовко са сарадницом, гђом Бригитом Ловрић помоћницом начелника у Служби за градитељство и просторно планирање.

На састанку се разговарало о пројектима који реализира Федерална управа а који су од посебног интереса за јединице локалне самоуправе. Приоритетна активност опћине Жепче је наставак излагања података премјера на скоро пола територије опћине Жепче (14 катастарских опћина). Имајући у виду да су створени и законски и технички услови договорен је наставак активности излагања а прецизнија динамика послова ће се договорити између опћине Жепче и Федералне управе. Опћина Жепче бити ће и корисник пројекта Регистрација некретнина са бар једном катастарском опћином како би се створили услови за успоставу земљишне књиге. Разговарало се и о пројектима адресног регистра, регистра цијена некретнина те дигиталном архиву.

При завршетку састанка је изражено задовољство досадашњом сарадњом с обје стране а договорене су и смјернице за имплементацију пројеката и активности у наредном периоду.

Natrag