ОДРЖАН САСТАНАК СА ПРЕДСТАВНИЦИМА ОПЋИНЕ ИЛИЏА - ФГУ

Новости преглед

ОДРЖАН САСТАНАК СА ПРЕДСТАВНИЦИМА ОПЋИНЕ ИЛИЏА

21.04.2021 15:34

Састанак на којем су учествовали директор Управе госп. Жељко Обрадовић са сарадницима и начелник опћине Илиџа госп. Нермин Музур са сарадницима је одржан 21.4.2021. године путем електроничких комуникационих канала.

На састанку је било говора о тренутном активностима сектора земљишне администрације опћине Илиџа и пројектима који се реализују на територији опћине. С циљем унапређења квалитете катастарских података који би се реализовао кроз заједнички пројекат обнове премјера, договорене су смјернице и обавезе за извођење радова. С тим у вези је договорено одржавање редовних радних састанака у сврху усаглашавања активности те јасног дефинисања рокова по фазама извођења радова.

Активности на изради пројекта адресног регистра су у финалној фази, а било је говора и о пројектима регистра цијена некретнина те дигиталном архиву.

Natrag