ОДРЖАН САСТАНАК СА ПРЕДСТАВНИЦИМА ГРАДА ЛИВНА - ФГУ

Новости преглед

ОДРЖАН САСТАНАК СА ПРЕДСТАВНИЦИМА ГРАДА ЛИВНА

18.02.2021 09:03

У просторијама Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове је 17.2.2021. године одржан састанак на којем су учествовали директор Управе госп. Жељко Обрадовић са сарадницима те градоначелник Ливна госп. Дарко Чондрић са сарадницима, упосленицима Службе за имовинско-правне, геодетске послове и катастар некретнина.

На састанку се разговарало о тренутном стању Службе за имовинско-правне, геодетске послове и катастар некретнина града Ливна те пројектима које имплементира Федерална управа. Једна од приоритетних активности у текућој години је засигурно излагање података катастра некретнина на јавни увид и стављање у службену употребу, посебно у дијелу урбаног подручја града Ливна. Наглашена је и потреба завршетка послова комасације, а било је говора о активностима унутар ЦИЛАП пројекта; адресном регистру, регистру цијена некретнина те дигиталном архиву, као и договора за имплементацију будућих пројеката као што је катастар комуналних уређаја.

При завршетку састанка је изражено задовољство досадашњом сарадњом с обје стране а договорене су и смјернице за имплементацију пројеката и активности у текућој години.

Natrag