ОДРЖАН САСТАНАК СА ПРЕДСТАВНИЦИМА ГОРЊИ ВАКУФ-УСКОПЉЕ - ФГУ

Новости преглед

ОДРЖАН САСТАНАК СА ПРЕДСТАВНИЦИМА ГОРЊИ ВАКУФ-УСКОПЉЕ

14.04.2021 15:57

Састанак на којем су учествовали директор Управе госп. Жељко Обрадовић са сарадницима, начелник опћине Горњи Вакуф-Ускопље госп. Сеад Чаушевић са сарадницима, те директор Управе за геодетске и имовинско-правне послове Средњобосанског Кантона госп. Стипица Ореч је одржан 14.4.2021. године путем електроничких комуникационих канала.

На састанку је било говора о тренутном активностима сектора земљишне администрације опћине Горњи Вакуф-Ускопље и пројектима који се реализују на територији опћине. Једна од приоритетних активности је наставак излагања података катастра некретнина на јавни увид и стављање у службену употребу, које се одвија и у сарадњи са Управом за геодетске и имовинско-правне послове Средњобосанског Кантона.

Активности на изради пројекта адресног регистра су у финалној фази, а било је говора и о пројектима регистра цијена некретнина те дигиталном архиву.

Изражено је задовољство досадашњом сарадњом с обје стране а договорене су и смјернице за имплементацију пројеката у наредном периоду.

Natrag