ОДРЖАН САСТАНАК „ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПОЛИТИКЕ БиХ О ПОДАЦИМА ЗА ТЕРЕН И ПРЕПРЕКЕ“ - ФГУ

Новости преглед

ОДРЖАН САСТАНАК „ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПОЛИТИКЕ БиХ О ПОДАЦИМА ЗА ТЕРЕН И ПРЕПРЕКЕ“

13.09.2019 17:02

Састанак на тему „ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПОЛИТИКЕ БиХ О ПОДАЦИМА ЗА ТЕРЕН И ПРЕПРЕКЕ“је одржан у главном уреду БХАНСА-е 12.09.2019. године.

Босна и Херцеговина, као чланица међународне организације цивилног зракопловства (ИЦАО) дужна је пратити стандарде и најбоље праксе које наведена организација усваја, те објављивати информације релевантне за сигурност зрачне пловидбе у Зборнику зракопловних информација (АИП БиХ). Између осталог, обавеза је објавити податке о свим изграђеним објектима који су 100м или виши од тла за подручје Босне и Херцеговине.

Састанак је организован с циљем подизања разине свијести о наведеној теми, те у циљу израде нацрта документа „Политике БиХ о подацима за терен и препреке“.

На састанку су учествовали представници БХАНСА-е, Дирекције за цивилно зракопловство БиХ-БХДЦА, представници свих међународних аеродрома у БиХ (Сарајево, Мостар, Бања Лука и Тузла), представници већег броја јавних предузећа заинтересованих за ову тематику, представници Републичке управе за геодетске и имовинско – правне ослове РС, те представник Федералне управе за геодетске и имовинско правне послове, госп. Денис Табучић који је за ову прилику припремио и прикладну презентацију.

Natrag