Одржан састанак гледе израде софтвера за катастар комуналних уређаја - ФГУ

Новости преглед

Одржан састанак гледе израде софтвера за катастар комуналних уређаја

11.12.2019 15:08

Након проведене заједничке јавне набавке Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове и Завода за изградњу Кантона Сарајево гледе пружања услуга „Израда софтвера за катастар комуналних уређаја“ као најповољнији понуђач је изабран конзорциј Геометрика д.о.о. Груде и Гаусс д.о.о. Тузла.

Први састанак радне групе задужене за праћење реализације пројекта израде софтвера и пружаоца услуга је одржан 10.12.2019 године. Договорен је начин комуникације између представника радне групе и представника пружаоца услуга, именоване контакт особе и начин периодичног извјештавања од стране пружаоца услуга а све у складу са пројектним задатком.

Радна група је презентовала пројектни задатак а анализиране су и све фазе пројекта дефиниране пројектним задатком, минимални опћи, функционални и нефункционални захтјеви које софтвер за катастар комуналних уређаја треба задовољити.

Потписаним Уговорм је предвиђена израда, тестирање те имплементација софтвера на четири локације најкасније до краја новембра 2019. године.

Natrag