ОДРЖАН САСТАНАК ДИРЕКТОРА ЕНТИТЕТСКИХ УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ - ФГУ

Новости преглед

ОДРЖАН САСТАНАК ДИРЕКТОРА ЕНТИТЕТСКИХ УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

09.12.2020 14:07

У просторијама Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове је 9.12.2020. године одржан састанак на којем су учествовали директорица Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове гђа Босиљка Предраговић, директор Федералне управе за геодетске имовинско-правне послове госп. Жељко Обрадовић и директорица ЦИЛАП пројекта гђа Анђа Зимић.

Састанак је одржан са циљем сагледавања тренутних и планирања будућих заједничких активности и пројеката. Најважније је споменути Пројекат регистрације некретнина који се финансира кредитним средствима Свјетске Банке. Пројекат је у завршној фази а покренуте су и активности додатног финансирања и наставка пројектних активности, а посебно активности усаглашавања катастарских и земљишнокњижних података односно успоставе катастра некретнина у наредне двије године.

Гравиметријска мјерења и пројекат нивелмана високе тачности су у току а израчун геоида је у заједничком интересу двају управа. Директори ентитетских геодетских управа су овом приликом разговарали и о тренутном статусу успоставе и одржавања адресног регистра, регистра цијена некретнина, дигиталног архива и других активности подржаних ЦИЛАП пројектом са директорицом пројекта, гђом Анђом Зимић.

Natrag