ОДРЖАН РАДНИ САСТАНАК О НАСТАВКУ ПРОВОЂЕЊА КОМАСАЦИЈЕ ЗЕМЉИШТА СА ПРЕДСТАВНИЦИМА ОПШТИНА ОЏАК И ОРАШЈЕ - ФГУ

Новости преглед

ОДРЖАН РАДНИ САСТАНАК О НАСТАВКУ ПРОВОЂЕЊА КОМАСАЦИЈЕ ЗЕМЉИШТА СА ПРЕДСТАВНИЦИМА ОПШТИНА ОЏАК И ОРАШЈЕ

09.06.2015 15:08

Представници Федералне управе за геодетске и имовинскоправне послове су посјетили општине Оџак и Орашје, гдје су се састали са начелницима тих општина, руководицем Службе за просторно уређење и катастар некретнина и шефом Одјељења за катастар Општине Оџак, руководиоцем Службе за стручне и заједничке послове Општине Орашје и руководиоцем Службе просторног уређења и имовинскоправних послова Орашја, предсједницом Комисије за комасацију Општине Орашје, стручним и одговорним лицима из сектора за катастар земљишта те представником фирме Трафикон д.о.о.Оџак

            На састанцима је представљено стање завршених радова комасације у општини Оџак (к.о.Војскова, к.о. Трњак - Зорице и к.о. Доња Дубица) и општини Орашје (к.о. Видовице и к.о.Копанице), те је извршена анализа постигнутих резултата и усаглашен приједлог за наставак започетих пројекта.

            Договорено је:

  • да се убрзају процедуре рјешавања преосталих жалби у обје општине;
  • да се што прије крене у тендерску процедуру за наставак комасације општине Оџак;
  • начин отклањања недостатака на које се наишло при изради завршног елабората у општини Орашје;
  • да се одржи састанак представника ФГУ, Комисије за комасацију и представника грунтовнице за обје општине.

            Начелник општине Оџак је истакао да реализација започетог пројекта у општини Оџак зависи од ограничених финансијских средстава, али да ће затражити подршку свих заинтересованих институција којима би завршетак овог пројекта био од значаја.

Natrag