ОДРЖАН РАДНИ САСТАНАК О НАСТАВКУ ПРОВОЂЕЊА КОМАСАЦИЈЕ У ОПЋИНИ ОЏАК - ФГУ

Новости преглед

ОДРЖАН РАДНИ САСТАНАК О НАСТАВКУ ПРОВОЂЕЊА КОМАСАЦИЈЕ У ОПЋИНИ ОЏАК

27.02.2020 13:24

Састанак гледе наставка провођења пројекта комасације земљишта на подручју опћине Оџак укључујући и уређење земљишта изградњом путне и каналске мреже је одржан у просторијама Опћине Оџак 26.2.2020. године. На састанку су учествовали представници Федералне управе за геодетске и имовинско правне послове, начелник опћине, руководилац Службе за просторно уређење и катастар некретнина.

Госп. Елдин Ђонлагић, помоћник директора у сектору за премјер, картографију и комасацију земљишта је информисао присутне са приједлогом документа којим ће се регулисати процедуре везане за дођелу средстава опћинама од стране Федералног министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства, а која би била усмјерена за завршетак путне и каналске мреже на већ комасираном подручју катастарских опћина Војскова, Трњак-Зорице и Доња Дубица.

Поред тога је разматран и почетак комасационих радова на подручју катастарских опћина Горњи Свилај и Доњи Свилај (за обухват ретензије) на површини цца 1055 ха.

Договорено је да се што прије започне са информисањем судионика комасације (власника земљишта) о планираном пројекту "ретензије" те са расписивањем тендера за израду Пројекта комасације наведеног обухвата.

Natrag