Одржан Дан Инфраструктуре просторних података Федерације БиХ за 2019. годину - ФГУ

Новости преглед

Одржан Дан Инфраструктуре просторних података Федерације БиХ за 2019. годину

26.09.2019 14:56

Дан Инфраструктуре просторних података Федерације Босне и Херцеговине је одржан у Сарајеву 25. септембра 2019. године, у оквиру ИМПУЛС пројекта који се финансира из средстава Владе Краљевине Шведске.

Директор Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове и Предсједавајући Вијећа ИПП Федерације БиХ госп. Жељко Обрадовић је поздравио присутне и зажелио добродошлицу, а Дан ИПП Федерације БиХ је отворио министар просторног уређења у Влади Федерације БиХ госп. Јосип Мартић.

Презентоване су досадашње активности Вијећа ИПП ФБИХ и планиране активности у наредном трогодишњем периоду, реализација пројеката на успостави ИПП у ФБиХ, у које спадају развој и пуштање у употребу њеб апликација Регистар Субјеката, Регистар просторних података ФБиХ и Едитор метаподатака. Важно је напоменути да је у Регистру Субјеката ИПП ФБиХ уписано 50ак институција које су се препознале као субјекти у ИПП ФБиХ, а у Регистар извора просторних података ФБиХ субјекти су уписали 108 скупова просторних података за које су надлежни.

Едитор метаподатака омогућава субјектима ИПП да опишу скупове података за које су надлежни како би корисници могли приступити наведеним подацима (надлежне институције, контакт особе, тачност података који се нуде и друге информације о просторним скуповима података).

Након одржаних презентација у оквиру Дана ИПП ФБиХ одржана је и сједница Вијећа ИПП на којој је разматран нацрт Трогодишњег плана рада Вијећа ИПП ФБиХ 2020-2022, информација о Пословном моделу ИПП и друге активности усмјерене на успоставу и имплементацију ИПП у ФБиХ.

Natrag