Održana sjednica Vijeća za infrastrukturu prostornih podataka FBiH - ФГУ

Новости преглед

Održana sjednica Vijeća za infrastrukturu prostornih podataka FBiH

09.11.2016 11:16

У просторијама Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове 8. новембра 2016. године одржана је четврта редовна сједница Савјета инфраструктуре просторних података (ИПП) Федерације БиХ (ФБиХ).

Успостављањем ИПП-а ФБиХ створиће се потребни предуслови за ефикасно прикупљање, обраду, стандардизацију и кориштење просторних података на свим нивоима субјеката и корисника. Између осталог, на сједници је разматран и усвојен трогодишњи план Савјета ИПП-а ФБиХ. У складу са усвојеним планом, у наредне три године планирано је оснивање радне групе за институционална и правна питања, а једна од основних задаћа радне групе биће припрема текста закона о ИПП-у и дефинисање оквира за управљање подацима ИПП-а ФБиХ.

Планирано је и усвајање регистра субјеката ИПП-а и регистра извора података ИПП-а те успостављање Геопортала ИПП-а ФБиХ. Такође, основаће се и друге радне групе потребне за реализацију планираних активности и стална едуковања запосленика субјеката и других заинтересованих учесника ИПП-а ФБиХ путем радионица и семинара. Наредна сједница Савјета ИПП-а ФБиХ одржаће се до половине децембра 2016. године, на којој ће се припремити и извјештај о раду за 2016. годину.

Natrag