Održana redovita godišnja skupština EuroGoegraphicsa za 2019. godinu - ФГУ

Новости преглед

Održana redovita godišnja skupština EuroGoegraphicsa za 2019. godinu

10.10.2019 14:58

Redovita godišnja skupština EuroGeographics-a za 2019. godinu održana je u Manchester-u, Velika Britanija u periodu od 7. do 10. oktobra, a ovogodišnji domaćin je bila Nacionalna agencija za mapiranje Velike Britanije, Ordnance Survey, u saradnji sa Registrom za zemljišne knjige Velike Britanije i Škotskim registrom. Generalnu skupštinu je prigodnim govorom otvorili su izvršni direktor agencije, gosp. Steve Blair i predsjednik EuroGeographicsa, gosp. Colin Bray.

EuroGeographics je neprofitabilna organizacija koja okuplja i predstavlja nacionalne katastarske, zemljišno-knjižne i kartografske evropske agencije. Udruženje trenutno broji preko 63 agencije koje dolaze iz 46 zemalja evropske regije. Na ovogodišnjoj skupštini se razgovaralo o izazovima, promjenama i mogućnostima i nakon 2020. godine, gdje su razmatrana pitanja nacionalne odgovornosti, međunarodne perspektive i odgovora od strane EuroGeographicsa na ta pitanja.

Tokom skupštine se razmatralo i poslovanje udruženja te izvršilo usvajanje poslovnih bilanci za prethodnu godinu. Diskutovalo se i o operativnom planu i budžetu EuroGeographics-a za 2020. godinu te putem glasanja usvojile zvanične verzije za predmetni period.

Izvršen je i izbor novih članova Upravnog odbora Eurogeographicsa kao i ponovni izbor predsjednika udruženja, a funkciju će u novom mandatu obavljati gosp. Colin Bray.

Kako je Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove domaćin generalne skupštine EuroGeographics-a za 2020. godinu, direktor uprave gosp. Željko Obradović je kroz prigodnu prezentaciju i prateći video sadržaj najavio održavanje ovog važnog događaja za Evropsku geoprostornu zajednicu, predstavio zemlju domaćina i njen glavni grad, predstavio dostupne smještajne i kongresne kapacitete predviđene za narednu redovnu skupštinu, te ujedno i pozvao članove na prisustvo i posjetu Sarajevu i Bosni i Hercegovini. Direktor je istakao da je veliko priznanje i čast organizovati ovakav događaj u Bosni i Hercegovini, te jedinstvena prilika za promociju Bosne i Hercegovine i njezinih vrijednosti.

Godišnja skupština je prilika za okupljanje svih nadležnih evropskih kartografskih i katastraskih agencija, kao i predstavnika drugih evropskih organizacija koje imaju značajan utjecaj u polju upravljanja geoinformacijama.

Federalnu upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove na generalnoj skupštini EuroGeographics-a su predstavljali direktor uprave, gospodin Željko Obradović, stručni savjetnik u sektoru za geoinformatiku, gospodin Denis Tabučić te članice organizacionog odbora za održavanje naredne generalne skupštine, gđa Jelena Zelić i gđa Nina Tavra.

Natrag