Održana radionica za komponentu 7: Uspostavljanje digitalnog arhiva - ФГУ

Новости преглед

Održana radionica za komponentu 7: Uspostavljanje digitalnog arhiva

07.04.2014 15:57

U okviru projekta „Izgradnja kapaciteta za unapređenje zemljišne administracije i procedura u Bosni i Hercegovini“ (CILAP), partnerskog projekta Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske i Lantmäterieta (švedska geodetska uprava), u  Banjaluci je u razdoblju od 1. do 3. travnja 2014. godine organizirana radionica za komponentu 7: Uspostavljanje digitalnog arhiva.

Ciljevi radionice su bili:
1. pregled strategija digitalnog arhiva predloženih za usvajanje od strane rukovodstava uprava (rasprava o promjenama uvedenim od strane rukovodstava);
2. izgradnja kapaciteta u upravljanju digitalnim čuvanjem podataka i arhivom;
3. potpora u definiranju procesa za konverziju evidencija i klasifikacijskih shema na osnovi popisa (inventara) u obje geodetske uprave;
4. provedbeni plan za pilot-projekte u izabranim uredima u skladu s prikupljenim informacijama o dokumentaciji koja se koristi svakodnevno.

Natrag