ODRŽAN SEMINAR U TUZLI NA TEMU „ZAKON O STVARNIM PRAVIMA FEDERACIJE BiH“ - ФГУ

Новости преглед

ODRŽAN SEMINAR U TUZLI NA TEMU „ZAKON O STVARNIM PRAVIMA FEDERACIJE BiH“

23.11.2018 11:07

Federalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove je u sklopu redovnih aktivnosti Projekta registracije nekretnina- RERP organizirala seminar na temu „Zakon o stvarnim pravima Federacije BiH“. Seminar je održan u Tuzli 21. novembra 2018. godine.

Ovom prilikom su predavači bili prof.dr. Enes Hašić, profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici i doc.dr. Darja Softić Kadenić, profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a neke od pokrivenih tema su: etažno vlasništvo (vlasništvo na posebnom dijelu nekretnine), ograničena stvarna prava (pravo građenja, stvarne i lične služnosti i pravo realnih tereta) i različite aspekte zaštite prava vlasništva.

Nazočni na seminaru su bili predstavnici iz općina Srebrenik, Gradačac, Kladanj, Orašje, Odžak, Živinice, Teočak, Gračanica, Sapna, te predstavnici Općinskih sudova iz Tuzle, Banovića, Kalesije i Lukavca.

Natrag