Одржан семинар на тему „Адресни регистар – појам, значај и примјена“ - ФГУ

Новости преглед

Одржан семинар на тему „Адресни регистар – појам, значај и примјена“

12.02.2016 10:58

Како би се представио адресни регистар, његов значај и примјена, у Мостару је 11. фебруара 2016. године одржан семинар у организацији Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове.

Семинар је намијењен свима онима који директно или индиректно учествују у активностима везаним за адресе, односно лица задужена за администрирање база података и правне послове у поступцима пријаве/одјаве пребивалишта/боравишта у општинама ФБиХ. У том смислу, семинару су присуствовали представници општина, Федералног завода за статистику, те кантоналних министарстава унутрашњих послова у ФБиХ.

Главни циљ семинара је упознавање заинтересованих с до сада стеченим искуством у вези с успостављањем адресног регистра. На семинару је од стране г. Марија Марковића представљена и сарадња с другим институцијама, односно кориштење података адресног регистра из перспективе Агенције за идентификационе документе, евиденцију и размјену података Босне и Херцеговине – ИДДЕЕА. Адресни регистар повезан с подацима ИДДЕЕА-е и геодетских управа у Босни и Херцеговини бит ће основ за издавање коректних идентификационих документа и регистрацију грађана, рјешавање комуналних проблема, издавање разних дозвола, те за статистичке потребе.

Natrag