Održan sastanak s predstavnicima općine Zenica - ФГУ

Новости преглед

Održan sastanak s predstavnicima općine Zenica

18.04.2013 13:51

U Zenici je 11. 4. 2013. godine održan sastanak predstavnika Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i općine Zenica, a u svezi s provedbom dijela Plana poslova izmjere i katastra nekretnina za 2013. godinu.

Planom su planirani poslovi izrade baze podataka katastra nekretnina dijela područja općine Zenica – osam katastarskih općina i nabava GPS-a i prateće opreme za potrebe općinskog tijela uprave nadležnog za geodetske poslove.

Na sastanku se razgovaralo o planovima i potrebama općinskog tijela uprave nadležnog za geodetske poslove općine Zenica i pomoći Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove u realizaciji tih planova.

Ravnatelj Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i načelnik općine Zenica su na kraju sastanka potpisali Ugovor o zajedničkom financiranju poslova izmjere i katastra nekretnina za područje općine Zenica, čija planirana vrijednost usluga iznosi oko 100.000,00 KM.

Natrag