Održan godišnji forum Strategije Evropske unije (EU) za dunavski region (copy) - ФГУ

Новости преглед

Održan godišnji forum Strategije Evropske unije (EU) za dunavski region (copy)

07.11.2016 14:40

У Братислави, Словачка Република, у периоду од 3. до 4. новембра 2016. године одржан је 5. годишњи форум Стратегије Европске уније (ЕУ) за дунавски регион. Федералну управу за геодетске и имовинско-правне послове представљао је Никола Цвјетковић, стручни сарадник Сектора за геоинформатику. Стратегије ЕУ-а су облик сарадње ЕУ-а и држава неког региона које нису чланице ЕУ-а, с циљем рјешавања питања која државе или њихови поједини региони сами не могу ријешити, него је за то потребан транснационални стратешки приступ, пројекти и умрежавање.

Дунавском стратегијом обухваћено је 14 држава дунавског ријечног слива: Њемачка (савезне покрајине Баден-Wüрттемберг и Баварска), Аустрија, Словачка, Мађарска, Хрватска, Србија, Румунија, Бугарска, Молдавија, Украјина, Чешка, Словенија, Босна и Херцеговина и Црна Гора. Укупна популација региона је преко 110 милиона становника. Европска комисија је с учесницима Стратегије од јесени 2009. до јуна 2010. године утврдила четири главна циља:

  • повезивање дунавског региона
  • очување животне средине у дунавском региону
  • изградња просперитета у дунавском региону
  • јачање институционалних капацитета и безбједност.

Од 2011. године он пружа оквир путем којег земље и региони уз Дунав сарађују како би се боље суочиле са заједничким изазовима. Овогодишњи форум у Братислави посебно је истакао изазове и перспективе управљања воденим ресурсима, као и повезана истраживања и иновације. Једна од кључних тема форума била је како политичку преданост трансформирати ка оперативном дјеловању и конкретним мјерама.

Natrag