Обука за оператере на прикупљању података о некретнинама - ФГУ

Новости преглед

Обука за оператере на прикупљању података о некретнинама

24.08.2020 21:03

Унутар компоненте Регистра цијена некретнина у оквиру ЦИЛАП пројекта се тренутно спроводе активности пилот пројекта масовне процјене вриједности некретнина. У ту сврху је планирано прикупљање проширеног сета података о некретнинама на подручју опћине Ново Сарајево, те формирање базе података за каснију употребу у сврху вршења процјене вриједности некретнина.

Развијена је апликација за прикупљање података о некретнинама и упућен јавни позив заинтересованим странама за пријаву на позицију „Оператер за прикупљања података о некретнинама“ а након јавног позива је извршен одабир кандидата који су привремено ангажовани на пословима теренског прикупљања података о некретнинама у катастарској опћини Ново Сарајево ИИ, опћина Ново Сарајево. Обука за прикупљање података о некретнинама приликом које је оператерима представљен динамички план извршења послова на којима су ангажовани, податци за прикупљање и начин прикупљања података те конкретан рад у апликацији је одржана у просторијама Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове.

Такођер је припремљено и одговарајуће упутство за оператере које ће им послужити као смјерница у раду. Почетак прикупљања података је планиран за 24.08.2020. године.

Natrag