Обука за кориштење апликације Адресни регистар општине Љубушки - ФГУ

Новости преглед

Обука за кориштење апликације Адресни регистар општине Љубушки

29.08.2016 15:37

Након потписа Уговора о уступању права кориштења софтвера за одржавање података Адресног регистра, извршена је инсталација апликације Адресни регистар. У организацији Федералне управе за геодетске и имовинскоправне послове и ЦИЛАП пројекта, 25.8.2016. године у просторијама општине Љубушки одржана је обука за рад у апликацији Адресног регистра. Обуци су присуствовали дјелатници Службе за катастар, те дјелатници Одјељења за стамбено-комуналне послове који ће бити задужени за одржавање Адресног регистра. Обука је успјешно извршена, те су договорени даљни кораци у сарадњи, односно подршка приликом успостављања и вођења Адресног регистра.

Natrag