Obavijest za korisnike usluga Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove - ФГУ

Новости преглед

Obavijest za korisnike usluga Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove

27.08.2018 15:00

 

Poštovani korisnici,

ovim putem vas obavještavamo da su 28.08.2018. godine, u periodu od 08:30h do 11:30h planirani ranije najavljeni radovi na izmjeni napojnog kabla elektroenergetske mreže za zgradu Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove, te stoga neće biti moguće pružanje elektronskih servisa i usluga  (Geoportal FGU, FBIHPOS mreža GNSS stanica).

Stoga vas molimo za strpljenje i razumijevanje, te predlažemo da svoje eventualne aktivnosti planirate u skladu sa ovom informacijom.

 

Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove

Natrag