Obavijest građanima Bosne i Hercegovine o implementaciji Projekta registracije nekretnina - ФГУ

Новости преглед

Obavijest građanima Bosne i Hercegovine o implementaciji Projekta registracije nekretnina

06.12.2017 14:00

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, kao jedna od institucija koja implementira Projekat registracije nekretnina, je iznenađena objavom članka pod naslovom „FBiH bez znanja srba „SREĐUJE“ NJIHOVU IMOVINU“, objavljenog dana 05.12.2017. godine u Nezavisnim novinama.

U tekstu navedenog članka citiran je Predrag Jović, zamjenik ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH, koji je izjavio da „U FBiH poslije šest mjeseci ako se niko ne javi, oni upisuju na državu i onda se taj neko čija je imovina upisana na državu može žaliti i putem suda i uz plaćanje svih troškova tražiti povrat te imovine i dokazivati vlasništvo“. Navedenih „šest mjeseci“ se najvjerovatnije odnosi na vrijeme proteklo od objave uspostave zemljišne knjige.

Polazeći od navedene izjave, a u cilju pravilnog i istinitog informiranja svih građana Bosne i Hercegovine, a naročito građana srpske nacionalnosti, koje navedena izjava može nepotrebno uznemiriti, obavještavamo da se Projekt registracije nekretnina, čija je glavna komponenta usklađivanje podataka između zemljišnih knjiga i katastara, implementira od 23. rujna/septembra 2013. godine. Razvojni cilj Projekta je pružanje podrške razvoju održivog sistema registracije nekretnina sa usuglašenim evidencijama registra zemljišta i katastra u urbanim područjima i Federacije Bosne i Hercegovine. Projekt provodi Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove, Federalno ministarstvo pravde, jedinice lokalne samouprave (općine i gradovi) i općinski sudovi, a sve u skladu sa postojećim zakonima koji se odnose na zemljišne knjige, i katastar zemljišta i nekretnina na području Federacije BiH.

Uspostava zemljišne knjige se pokreće objavljivanjm oglasa nadležnog općinskog suda o najavi uspostave zemljišne knjige. Navedeno oglas se, u skladu sa Zakonom o zemljišnim knjigama, objavljuje u Službenom glasniku BiH, Službenim novinama FBiH i u najmanje dva dnevna lista koja se distribuiraju u Bosni i Hercegovini. Pored Zakonom propisane objave, dodatno se vrši objava oglasa jedanput dnevno u periodu od sedam dana na radio stanicama BHradio 1, Radio Federacije BiH, Radio RS i RSG, kao i na jednom portalu koji je najčitaniji za područje za koji se objavljuje oglas.

Sve osobe koje polažu pravo na priznavanje vlasništva ili drugog prava na nekretnini se pozivaju da pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i to dokažu. Na zahtjev osobe koja tvrdi da može zahtijevati određeno pravo, rok će se produžiti najmanje za 90 narednih dana, kako bi im se omogućilo pribavljanje potrebnih dokaza.

Osobe koje nisu bile u mogućnosti saznati za najavu postupka uspostavljanja imaju pravo u roku od 60 dana od dana saznanja za postupak uspostavljanja, ali najduže godinu dana od početka postupka uspostavljanja, prijaviti svoje vlasništvo ili neko drugo pravo na nekretnini, u skladu sa odredbom stava 3. točka 4. članka 67. Zakona o zemljišnim knjigama.

Točkom (5) članka 67. Zakona o zemljišnim knjigama propisano je da u slučaju ako se zainteresirana osoba ne prijavi u navedenom roku, zemljišnoknjižni ured vrši uspostavljanje na osnovu postojećih dokaza u skladu sa člankom 64. Zakona o zemljišnim knjigama. Navedeno isključuje bilo kakvu mogućnost upisa nekretnine na državu ako u postojojećim evidencijama zemljišne knjige i/ili katastra država nije bila upisana kao vlasnik ili posjednik, i ako od strane zemljišno knjižnog referenta koji vrši uspostavu zemljišne knjige nije utvrđena kao vlasnik u skladu sa člankom 69. Zakona o zemljišnim knjigama.

Građane Bosne i Hercegovine takođe obavještavamo da su dosadašnji rezultati implementacije Projekta registracije nekretnina veoma pozitivni i da su građani zadvoljni, prije svega jer besplatno rješavaju eventualne neusklađenosti podataka upisanih u katastru i zemljišnoj knjizi, za koje bi u redovnim sudskim postupcima utrošili nekoliko tisuća KM, a koji najčešće traju godinu ili duže. Navedeno je naročito bitno za slučajeve gdje podaci nisu usklađeni i gdje zbog problema neusklađenosti fizičke ili pravne osobe ne mogu dobiti građevinske dozvole, niti prometovati nekretninama zbog čega se i pokreće uspostava zemljišne knjige.

Na osnovu navedenog jasno je da proceduru uspostave zemljišne knjige provode općinski sudovi, u sve skladu sa Zakonom o zemljišnim knjigama, te da su općine, kantoni, entiteti i država Bosna i Hercegovina stranke u postupku kao i svi ostali.

Građane Bosne i Hercegovine srpske nacionalnosti, kao i udruženja ili odbore koji se zalažu za zaštitu imovine građana srpske nacionalnosti na teritoriji Federacije BiH, obavještavamo da nemaju razloga za brigu, kao i da stojimo na raspolaganju za organiziranje sastanka sa predstavnicima navedenih udruženja, radi razgovora o implementaciji Projekta registracije nekretnina i pojašnjenja svih eventualnih pitanja i nejasnoća koje imaju. Također bi zamolili da nam dostave konkretne primjere, ako postoje, u kojima su se desili problemi koji se spominju u članku.

Ovu priliku koristimo da izrazimo podršku inicijativu iz teksta članka da se građani Bosne i Hercegovine, kako srpske nacionalnosti tako i svi ostali građani, koji imaju imovinu na teritoriji Federacije BiH, a koji žive izvan Federacije BiH, informiraju i motiviraju da se aktivno uključe u postupak uspostave zemljišne knjige.    

 

                                                                                           D I R E K T O R

                                                                                 Željko Obradović, dipl.ing.geod.

Natrag