Обавјештење о набавци топографске карте БиХ - ФГУ

Новости преглед

Обавјештење о набавци топографске карте БиХ

07.03.2017 10:42

Федерална управа за геодетске и имовинско-правне послове је у 2016. години израдила топографску карту Босне и Херцеговине размјере 1:250 000. Карта је израђена у дигиталној форми из базе података, те штампана на папиру у форми зидне карте.

Набавка наведене карте може се извршити подношењем писменог захтјева (путем поште или путем електронске поште), према накнади одређеној Законом о накнадама за кориштење података и вршење услуга у области премјера и катастра некретнина („Службени лист СРБиХ“, бр. 35/85 и 12/87 и „Службени лист РБиХ“, бр. 4/93, 21/93 и 13/94), који се у складу са чланом IX 5. (1) Устава Федерације Босне и Херцеговине примјењује као федерални закон, утврђеној Тарифом накнада за кориштење података премјера и катастра у Одлуци о накнадама за кориштење података премјера и катастра („Службене новине Федерације БиХ“, број 49/15).

Од накнаде су ослобођени државни, федерални, кантонални и опћински органи, те други субјекти из члана 8. Закона о накнадама за кориштење података и вршење услуга у области премјера и катастра некретнина.

Natrag