НАСТАВЉЕНЕ АКТИВНОСТИ ВЕЗАНЕ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ РЕГИСТРА ЦИЈЕНА НЕКРЕТНИНА - ФГУ

Новости преглед

НАСТАВЉЕНЕ АКТИВНОСТИ ВЕЗАНЕ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ РЕГИСТРА ЦИЈЕНА НЕКРЕТНИНА

21.02.2018 09:24

Активности и обавезе везане за имплементацију Регистра цијена некретнина су настављене почетком 2018. године у свим јединицама локалне самоуправе које су претходно изразиле спремност за учествовање у споменутом пројекту.

Одржане су обуке за представнике опћина: Илиџа, Бреза, Какањ, Маглај, Завидовићи, Усора, Неум, Читлук, Бановићи, Кладањ, Сребреник, Челић, Босанско Грахово, Гламоч и Дрвар. На обукама су учествовали представници опћина, односно чланови Комисија за процјену вриједности некретнина те представници Порезне управе Федерације БиХ.

Присутнима је представљен процес попуњавања Записника о процјени вриједности некретнина, а након тога је извршена и обука везана за унос података у апликацију Регистра цијена некретнина. Представљене су користи Регистра цијена некретнина, са нагласком на значај базе података о оствареном промету некретнина како за Федерацију БиХ, тако и за јединице локалне самоуправе.

На крају су представљени резултати досадашње имплементације, а систем је прихваћен од стране 60 јединица локалне самоуправе у Федерацији БиХ, а до сада је регистровано 3593 купопродајних трансакција од укупна 4991 предмета.

Natrag