Настављена обука корисника регистра цијена некретнина - ФГУ

Новости преглед

Настављена обука корисника регистра цијена некретнина

25.07.2017 08:30

Током јула одржане су обуке корисника регистра цијена некретнина, и то 18. 7. 2017. године у Општини Лукавац и 21. 7. 2017. године у Граду Мостару. Обукама су присуствовали представници Општине, односно Града, чланови Комисије за процјену вриједности некретнина те представници Порезне управе Федерације БиХ. Након представљања апликације, на састанцима су договорене и сљедеће активности које подразумијевају почетак успостављања регистра цијена. У складу с планом имплементације за 2017. годину, предвиђено је укључити 25 општина/градова, а с обзиром на то да је интерес општина/градова велик, планиране су и припремне радње за укључивање у имплементацију регистра цијена некретнина и преосталих општина у ФБиХ.

Natrag