НАСТАВАК ПРЕГОВОРА ГЛЕДЕ ИЗЛАЗНЕ ФАЗЕ ЦИЛАП ПРОЈЕКТА СА ЧЛАНОВИМА МЕНАЏМЕНТА Лантмäтериет-а - ФГУ

Новости преглед

НАСТАВАК ПРЕГОВОРА ГЛЕДЕ ИЗЛАЗНЕ ФАЗЕ ЦИЛАП ПРОЈЕКТА СА ЧЛАНОВИМА МЕНАЏМЕНТА Лантмäтериет-а

23.05.2019 16:39

У складу са договором са задњег састанка Управног одбора ЦИЛАП пројекта, представници Лантмäтериет-а госп. Андерс Лундqуист, помоћник директора и госп. Андерс Сандин, руководилац Ођела за геоподатке су посјетили Федералну управу за геодетске и имовинско-правне послове и одржали низ састанака са руководством ентитетских управа и представницима Амбасаде Краљевине Шведске.

Најприје су одржали састанак са директорима ентитетских геодетских управа, госп. Жељком Обрадовићем и гђом. Босиљком Предраговић 22. маја 2019. године. на којем је разговарано о сарадњи ентитетских геодетских управа са Лантмäтериетом- геодетском управом Краљевине Шведске, а посебна пажња је посвећена разговорима о наставку ЦИЛАП пројекта кроз излазну фазу од 2020. до 2022. године.

Наредног дана је одржан заједнички састанак представника ентитетских геодетских управа, представника Лантмäтериет-а са представницима Амбасаде Крајевине Шведске, гђом Марие Бергстрöм и госп. Недимом Буквићем. На састанку су представљене активности обухваћене излазном фазом ЦИЛАП пројекта, четири планиране компоненте и главни циљеви. Представљене су налази и препоруке везане за излазну фазу ЦИЛАП пројекта од стране вањског консултанта госп. Мyкхаила Цхеремсхyнског, стручњака за земљишну администрацију који је извршио евалуацију документа у раздобљу од 06. до 10. маја 2019. године.

Гђа Марие Бергстрöм, представница Амбасаде Краљевине Шведске је истакла добру сарадњу представника ентитетских управа са Амбасадом и Лантмäтериетом и позитивне учинке ЦИЛАП пројекта за друштво у глобалу. Нагласила је како су досадашњи резултати добар основ за излазну фазу пројекта те да је потребно осигурати одрживост свих постигнутих пројектних циљева.

Natrag