НАЏОРНА МИСИЈА СВЈЕТСКЕ БАНКЕ У ПОСЈЕТИ ФЕДЕРАЛНОЈ УПРАВИ ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ - ФГУ

Новости преглед

НАЏОРНА МИСИЈА СВЈЕТСКЕ БАНКЕ У ПОСЈЕТИ ФЕДЕРАЛНОЈ УПРАВИ ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

02.11.2018 15:44

Наџорна мисија Свјетске банке заједно са тимом Организација за прехрану и пољопривреду-ФАО је у посјету Босни и Херцеговини, у оквиру којег у Федерацији Босне и Херцеговине борави у раздобљу од 29. октобра до 6. новембра 2018. године. Наџорну мисију Свјетске банке на челу с госп. Цамиллеом Боургуигноном је у просторијама Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове дочекао руководилац Јединице за проведбу Пројекта регистрације некретнина у ФБиХ госп. Неџад Пашалић заједно са свим упосленицима Јединице за имплементацију пројекта.

Сврха посјете је преглед проведбе Пројекта регистрације некретнина, односно праћење напретка реализације и разматрање надолазећих активности у наставку успјешне проведбе Пројекта. Посебну позорност у Федерацији Босне и Херцеговине су обратили на усаглашавање података између катастра и земљишних књига. Руководилац Јединице за проведбу Пројекта регистрације некретнина у ФБиХ госп. Неџад Пашалић је информисао чланове мисије Свјетске Банке о резултатима постигнутим од претходне мисије у мају. Констатовано је да је осма фаза пројекта завршена- укупно 255 катастарских опћина површине 300 000 Ха. Закључно са 31. октобром 2018. године успостава земљишне књиге за 129 катастарских опћина је завршена, а усаглашавање је у току за 126 катастарских опћина.

На састанку је истакнуто да се све активности одвијају сукладно усвојеним и усаглашеним плановима, те обострано задовољство досадашњим степеном реализације свих активности Пројекта. Представљене су и будуће активности те циљеви којима је потребно тежити у идућем раздобљу.

Natrag