НАЏОРНА МИСИЈА СВЈЕТСКЕ БАНКЕ - ФГУ

Новости преглед

НАЏОРНА МИСИЈА СВЈЕТСКЕ БАНКЕ

04.11.2022 07:47

Представници Свјетске Банке су у оквиру наџорне мисије имплементације пројекта Регистрације некретнина – Додатно финансирање (РЕРП АФ) боравили у Босни и Херцеговини од 31.10. до 04.11.2022. године, те одржали низ састанака са представницима Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове.

Тема наџорне мисије је било праћење реализације пројекта Регистрација некретнина – Додатно финансирање у Федерацији Босне и Херцеговине а констатирано је да се све активности реализују у складу с планираном динамиком, а истакнуто је задовољство чињеницом да су за главне пројектне активности реализиране јавне набавке те да је планирано потписивање уговора за главне активности.

Током проведбе Пројекта је захваљујући активностима на систематском усаглашавању података о некретнинама између земљишне књиге и катастра дошло до значајног пораста броја земљишнокњижних уложака заснованих на новом катастарском премјеру. Тренутно је 57,9% земљишнокњижних уложака засновано на новом катастарском премјеру. Укупно је 1.433.922 власника и сувласника до сада укњижило своје некретнине и заштитило своја права на њима, чиме су унапријеђене и претпоставке за сигуран правни промет некретнина и развој укупне привреде.

Истакнуто је опће задовољство постигнутим резултатима и дата подршка представницима Федералне геодетске управе у даљњој реализацији стратешких циљева од којих су усаглашавање катастарских и земљишнокњижних података и дорада информационих система препознате као приоритетне активности.

Natrag