НАКОН ДОМА НАРОДА И ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ ПАРЛАМЕНТА ФЕДЕРАЦИЈЕ БИХ ПОДРЖАО ПРИЈЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ЗАКОНА О ИЗВЛАШТЕЊУ - ФГУ

Новости преглед

НАКОН ДОМА НАРОДА И ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ ПАРЛАМЕНТА ФЕДЕРАЦИЈЕ БИХ ПОДРЖАО ПРИЈЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ЗАКОНА О ИЗВЛАШТЕЊУ

27.10.2015 12:22

Након Дома народа Приједлог закона о измјени и допуни Закона о извлаштењу усвојио је и Представнички дом Парламента Федерације БиХ, на својој 10. ванредној сједници, одржаној 23. 10. 2015. године, али уз један амандман, и то онај којим се брише амандман Iделегата у Дому народа г. Адмира Хаџипашића, који је Влада Федерације БиХ прихватила и који је као такав постао саставни дио Приједлога закона, што значи да су Дом народа и Представнички дом Парламента Федерације БиХ Приједлог закона о измјени и допуни Закона о извлаштењу усвојили у различитим текстовима, тако да ће коначан текст овога закона бити предмет усаглашавања заједничке комисије оба парламентарна дома.

Посланици у Представничком дому Парламента Федерације БиХ нису прихватили опредјељење делегата у Дому народа и одбили су подржати приједлог да се члан 3. важећег Закона о извлаштењу допуни тако да се експлиците пропише могућност извлаштења за потребе изградње пословних и индустријских зона. Ову могућност сматрали су превише ризичном и цијенили су да би таква одредба створила простор за разне злоупотребе.

Како су два парламентарна дома Приједлог закона о измјени и допуни Закона о извлаштењу усвојила у различитом тексту, слиједи усаглашавање коначног текста овога закона, што је у надлежности заједничке комисије оба дома, у складу са пословницима домова.

Будући да је Приједлог закона разматран по хитном поступку, као обрађивач очекујемо да на исти начин поступи и заједничка комисија двају парламентарних домова, те да након усаглашавања у кратком року ступе на снагу измјене и допуне Закона о извлаштењу, које ће, с једне стране, олакшати провођење поступака извлаштења у пракси, а, с друге стране, Влади Федерације БиХ поново осигурати ефикасан алат ради спречавања могућих блокада у процесу реализације најважнијих пројеката од јавнога интереса.

Natrag