Надзорна мисија Свјетске банке у посјети Федералној управи за геодетске и имовинско-правне послове - ФГУ

Новости преглед

Надзорна мисија Свјетске банке у посјети Федералној управи за геодетске и имовинско-правне послове

27.01.2017 07:57

У сврху процјене напретка реализације Пројекта регистрације некретнина у БиХ пројектни тим Свјетске банке је у посјети Босни и Херцеговини у периоду од 23. до 30. јануара 2017. године.

Вођа тима Свјетске банке г. Камиле Боургуигнон, стручњаци за правни и катастарски аспект Пројекта, те стручњак за информационе технологије су 26. 1. 2017. године у просторијама Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове одржали састанак с директором Управе г. Жељком Обрадовићем, руководиоцем Јединице за имплементацију Пројекта г. Неџадом Пашалићем, те особљем Јединице.

Циљ мисије је размотрити статус имплементације Пројекта, процијенити напредак у испуњавању циљева развоја Пројекта, те усагласити будуће планиране активности.

Надзорна мисија се посебно осврнула на напредак у хармонизацији података земљишних књига и катастра у Федерацији БиХ. Тим Свјетске банке ће, заједно с менаџментом, провести свеобухватну процјену напретка у имплементацији Пројекта.

Natrag