НАДзОРНА МИСИЈА СВЈЕТСКЕ БАНКЕ У ПОСЈЕТИ ФЕДЕРАЛНОЈ УПРАВИ ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ - ФГУ

Новости преглед

НАДзОРНА МИСИЈА СВЈЕТСКЕ БАНКЕ У ПОСЈЕТИ ФЕДЕРАЛНОЈ УПРАВИ ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

17.10.2017 12:21

Надзорна мисија Свјетске банке је у посјети Босни и Херцеговини у оквиру које у Федерацији Босне и Херцеговине борави у периоду од 16. до 18. октобра 2017. године. Сврха посјете је преглед имплементације Пројекта регистрације некретнина, односно праћење напретка реализације и разматрање надолазећих активности у наставку успјешне имплементације Пројекта. Посебан акценат је стављен на компоненту Б, тј. на развој инфраструктуре за регистрацију некретнина. Мисија је такође наставила сa праћењем социјалног утјецаја кроз пројект хармонизације.

Надзорну мисију Свјетске банке, на челу с г. Камилом Боургуигноном, у просторијама Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове су дочекали директор Управе г. Жељко Обрадовић те руководилац Јединице за имплементацију Пројекта регистрације некретнина у ФБиХ г. Неџад Пашалић.

Делегација ће у овом периоду посјетити Општински суд у Живиницама - Земљишнокњижну канцеларију, у циљу увида у активности на терену на усаглашавању података о некретнинама између катастра и земљишне књиге. Том приликом делегација је посјетила и ромско насеље Циљуге сa циљем провјере информисаности ове рањиве групе о пројекту усаглашавању података о некретнинама између катастра и земљишне књиге.

 Чланови Надзорне мисије Свјетске банке ће до краја посјете одржати више тематских састанака са представницима институција Федерације БиХ и Јединице за имплементацију Пројекта регистрације некретнина у ФБиХ.

Natrag