Nacrt Pravilnika o održavanju premjera i katastra nekretnina - ФГУ

Новости преглед

Nacrt Pravilnika o održavanju premjera i katastra nekretnina

02.04.2021 23:12

 

Поштовани,

Овим путем вас желимо информисати да је Федерална управа за геодетске и имовинско – правне послове у склопу планираних активности за 2021. годину припремила нацрт новог Правилника о одржавању премјера и катастра некретнина на основу постојећег Закона о премјеру и катастру некретнина и Закона о премјеру и катастра земљишта.

Правилник је у име Федералне управе израдила радна група, а Правилник дефинише промјене на некретнинама, теренске радове, канцеларијске радове, побољшање (унапређење) квалитета података БПКН те друге цјелине везане за овај сегмент геодетске ђелатности.

Овим путем желимо позвати све заинтересоване стране да преузму Правилник о одржавању премјера и катастра некретнина, те да менаџменту Управе доставе коментаре, сугестије и примједбе како би исте биле разматране те у складу са оправданости истих укључене у завршни текст Правилника.

Рок за достављање примједби (на е-маил адресу управа@фгу.цом.ба) је 30 дана од дана објаве ове информације.

С поштовањем,

Федерална управа за геодетске и имовинско – правне послове

Текст Правилника можете преузети испод:

Natrag