Nacrt novog Pravilnika o snimanju detalja - ФГУ

Новости преглед

Nacrt novog Pravilnika o snimanju detalja

08.04.2021 16:07

 

„Поштовани,

Овим путем вас желимо информисати да је Федерална управа за геодетске и имовинско – правне послове у склопу планираних активности за 2021. годину припремила нацрт новог Правилника о снимању детаља на основу постојећег Закона о премјеру и катастру некретнина и Закона о премјеру и катастра земљишта.

Правилник је у име Федералне управе израдила радна група, а Правилник дефинира припремне радове, снимање детаља у поступку премјера и обнове премјера, методе снимања детаља, дешифровања те друге цјелине везане за овај сегмент геодетске ђелатности.

Овим путем желимо позвати све заинтересоване стране да преузму Правилник о снимању детаља, те да менаџменту Управе доставе коментаре, сугестије и примједбе како би исте биле разматране те у складу са оправданости истих укључене у завршни текст Правилника.

Рок за достављање примједби (на е-маил адресу управа@фгу.цом.ба) је 30 дана од дана објаве ове информације.

С поштовањем,

Федерална управа за геодетске и имовинско – правне послове

Текст Правилника можете преузети испод:“

Natrag