Најава XII Регионалне конференције о катастру и инфраструктури просторних података на тему „ Улога катастарских и картографских агенција и универзитета у процесу успостављања инфраструктуре просторних података“ - ФГУ

Новости преглед

Најава XII Регионалне конференције о катастру и инфраструктури просторних података на тему „ Улога катастарских и картографских агенција и универзитета у процесу успостављања инфраструктуре просторних података“

26.08.2019 20:48

Федерална управа за геодетске и имовинско-правне послове организује XII Регионалну конференцију о катастру и инфраструктури просторних података на тему „ Улога катастарских и картографских агенција и универзитета у процесу успостављања инфраструктуре просторних података“ у Неуму, Босна и Херцеговина од 4.- 6. септембра 2019. године.

Регионалну конференцију о катастру и инфраструктури просторних података традиционално организују агенције за картографију и катастар земаља Западног Балкана с циљем јачања регионалне сарадње, координације заједничких активности и пројеката, истраживања потенцијалних побољшања у сектору земљишне администрације те презентовања тренутних активности и постигнућа појединих агенција а овај облик сарадње је започео у Опатији 2008. године.

На конференцији је планирано свечано потписивање Меморандума о сарадњи катастарских и картографских агенција регије Западног Балкана и презентовање резултата регионалне Студије о катастру и инфраструктури просторних података. Студија о катастру и инфраструктури просторних података регије западног Балкана израђена је једанаести пут, што показује значење регионалне сарадње и вриједност размјене информација.

Осим директора агенција за картографију и катастар из регије Западног Балкана на конференцији ће учествовати и представници међународних организација које финанаирају донаторске и кредитне пројекте и активности. Међународне организације су кроз своје програме умногоме потпомогле развоју сектора земљишне администрације и успоставе Инфраструктуре просторних података у земљама Западног Балкана.

Natrag