Најава одржавања округлог стола на тему ,,Завршетак послова измјере и успостављања катастра некретнина у ФБиХ,, - ФГУ

Новости преглед

Најава одржавања округлог стола на тему ,,Завршетак послова измјере и успостављања катастра некретнина у ФБиХ,,

20.02.2015 16:26

У организацији Федералне управе за геодетске и имовинско-правне (ФГУ) послове ће се 5. 3. 2015. године одржати округли сто на тему  ,,Завршетак послова измјере и успостављања катастра некретнина у ФБиХ“, са циљем актуелизовања проблематике започетих послова измјере и  успостављања катастра некретнина те могућности завршетка истих. Успостављање нове катастарске измјере и земљишне књиге темељене на новој и ажурној катастарској измјери циљ је свих државних органа који се баве земљишном администрацијом. Директор ФГУ је именовао комисију сачињену од представника ФГУ те кантоналних и општинских катастарских канцеларија, са циљем утврђивања тренутног стања и приједлога мјера у циљу довршетка започетих активности на успостављању катастра некретнина у једном броју општина Федерације БиХ.

Округлом столу ће присуствовати представници ФГУ, кантоналних управа за геодетске и имовинскоправне послове те представници катастра и општинских судова – зк канцеларија. 

Natrag