НАЏОРНА МИСИЈА СВЈЕТСКЕ БАНКЕ - ФГУ

Новости преглед

НАЏОРНА МИСИЈА СВЈЕТСКЕ БАНКЕ

23.04.2020 12:20

У складу са новонасталом ситуацијом изазваној пандемијом Цорона вируса ( ЦОВИД-19) пројектни тим Свјетске Банке је у оквиру редовне мисије одржао онлине састанке са представницима Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове у периоду од 21.-22. априла 2020. године а све у сврху процјене напретка реализације Пројекта регистрације некретнина у Федерацији Босне и Херцеговине.

Представљене су досадашње активности имплементиране у оквиру текућег пројекта а разговарало се и о утицају епидемије ЦОВИД-19 на проведбу пројектних активности. Током мисије констатирана је добра ефикасност у спровођењу највећег броја активности, те да су индикатори везани за Пројекат испуњени.

Разговарало се и о активностима планираним у оквиру додатног финансирања одобреног од стране Управног одбора Свјетске Банке 5. марта 2020. године а чија се ефективност очекује након спровођења домаћих процедура одобравања од стране надлежних институција Босне и Херцеговине. Договорено је да сви актери поступају хитно унутар властитог домена надлежности и утицаја.

У оквиру додатног финансирања од стране Свјетске Банке је планиран наставак развоја одрживог система земљишне администрације у погледу хармонизације података земљишне књиге и катастра подручјe Федерације Босне и Херцеговине.

Natrag