Nadzorna misija Svjetske banke u posjetu Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove - ФГУ

Новости преглед

Nadzorna misija Svjetske banke u posjetu Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove

10.06.2016 13:06

Надзорна мисија Свјетске банке је у посјети Босни и Херцеговини, у оквиру које борави у Федерацији Босне и Херцеговине у периоду од 8. до 13. јуна 2016. године. Сврха посјете је средњорочни пресјек Пројекта регистрације некретнина, затим процјена напретка реализације и разматрање предстојећих активности у наставку успјешне имплементације Пројекта. Надзорну мисију Свјетске банке предводи г. Камиле Боургуигнон.

Делегација је 8. 6. 2016. године посјетила Општински суд у Завидовићима, Земљишнокњижну канцеларију, у циљу увида у активности на терену на усаглашавању података о некретнинама између катастра и земљишне књиге.

Након тога је у просторијама Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове, 9. 6. 2016. године, одржан цјелодневни састанак чланова мисије Свјетске банке са Жељком Обрадовићем, директором Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове, Неџадом Пашалић, руководиоцем Јединице за имплементацију Пројекта, те особљем Јединице. Главна тема састанка био је средњорочни пресјек Пројекта регистрације некретнина, те се разговарало о свим досадашњим постигнутим резултатима у имплементацији Пројекта и планираним будућим активностима.

Чланови надзорне мисије Свјетске банке ће до краја посјете одржати више тематских састанака с представницима институција Федерације БиХ и Јединице за имплементацију Пројекта регистрације некретнина у ФБиХ.

Natrag