МИСИЈА СВЈЕТСКЕ БАНКЕ - ФГУ

Новости преглед

МИСИЈА СВЈЕТСКЕ БАНКЕ

31.01.2017 11:38

У оквиру мисије Свјетске банке одржан је завршни састанак представника ентитетских управа за геодетске и имовинскоправне послове и представника Свјетске банке. Састанак је одржан 30. јануара 2017. године, а главна тачка дневног реда била је анализа реализације Пројекта регистрација некретнина – РЕРП у БиХ.

Главне активности пројекта су усаглашавање катастарских и земљишнокњижних података у урбаним срединама у Федерацији БиХ, односно јавно излагање некретнина у Републици Српској.

На састанку је истакнуто да се све активности одвијају у складу с усвојеним и усаглашеним плановима, те обострано задовољство досадашњим степеном реализације свих активности пројекта.

Најбољи начин за провјеру напретка пројекта су индикатори, представљени на данашњем састанку, аједан од најважнијих индикатора је степен задовољних корисника. Када је у питању Федерација БиХ, ради се о приближно 80% корисника, а када је у питању Република Српска, задовољно је око 76% корисника.

Представници Свјетске банке су задовољни досадашњим резултатима и сарадњом ентитетских управа са Свјетском банком.Имајући у виду сложеност реализације пројекта, али и повећан број захтјева појединих представника јединица локалне самоуправе, потврђена је могућност наставка пројекта.

Сљедећа мисија Свјетске банке, у циљу праћења реализације Пројекта регистрација некретнина, биће одржана током маја 2017. године.

Natrag