МИСИЈА СВЈЕТСКЕ БАНКЕ - ФГУ

Новости преглед

МИСИЈА СВЈЕТСКЕ БАНКЕ

25.10.2021 12:28

Представници Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове су 25.10.2021. године у Сарајеву одржали састанак са представницима Свјетске Банке у оквиру ванредне наџорне мисије. Тема наџорне мисије је било разматрање могућности временског продужења реализације Додатног финансирања за пројекат регистрације некретнина који се тренутно проводи у Босни и Херцеговини.

У оквиру мисије је одржан и заједнички састанак представника Свјетске Банке са представницима Федералног министарства финансија и представницима Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове.

Детаљно су разматране околности продужења трајања пројекта након 31.07.2022. године што је тренутни дефинисани рок завршетка пројекта. Претходно су институције надлежне за имплементацију пројекта у Босни и Херцеговини поднијеле захтјев за додатних 24 мјесеца, а захтјев је заснован на потреби потпуне имплементације свих планираних активности, захтјевима запримљеним од стране корисника пројекта те касним проглашавањем ефективности пројекта.

Такођер је констатовано да се све активности реализују у складу са планираном динамиком, а истакнуто је задовољство чињеницом да су за главне пројектне активности реализоване јавне набавке у складу са усаглашеном планом за 2021. годину. Истакнуто је опће задовољство постигнутим резултатима и дата потпора представницима Федералне геодетске управе у даљњој реализацији стратешких циљева од којих је усаглашавање катастарскихи земљишнокњижних података препознато као приоритетна активност.

Natrag