Мисија представника Свјетске банке - ФГУ

Новости преглед

Мисија представника Свјетске банке

13.06.2016 15:52

У оквиру мисије представника Свјетске банке одржан је завршни састанак представника ентитетских управа за геодетске и имовинскоправне послове и представника Свјетске банке. Састанак је одржан 13. јуна 2016. године у просторијама Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове, а главна тачка дневног реда била је извјештај и расправа о средњорочним извјештајима реализације Пројекта регистрација некретнина – РЕРП.

Главне активности пројекта су усаглашавање катастарских и земљишнокњижних података у урбаним срединама у Федерацији БиХ, односно јавно излагање некретнина у Републици Српској. Све активности се одвијају сукладно усвојеним и усаглашеним плановима и истакнуто је обострано задовољство досадашњим степеном реализације свих активности пројекта. Имајући у виду сложеност реализације пројекта, али и повећан број захтјева од појединих представника јединица локалне самоуправе, истакнута је могућност продужења пројекта како би се у цијелости завршиле све планиране и започете активности.

Наредна мисија Свјетске банке, у циљу праћења реализације Пројекта регистрација некретнина, биће одржана током новембра или децембра 2016. године.

Natrag